MazeRate logo

Integritetspolicy

Följande integritetspolicy har uppdaterats 15 maj 2018 för MazeRate AB.

1. Syfte
Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn i enlighet med EU: s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) 2016/679 av den 27 april 2016. Dataskydd som förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet. Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.
 
2. Bakgrund
Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser. Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. När vi låna in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du kan motsätta dig det.

3. Riktlinjer
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi lånar endast dina uppgifter och du är ägare av uppgifterna. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

 • Telefonnummer
 • Innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll ex:
 • Namn om du registrerade självmant och frivilligt uppger dessa i applikation och på hemsida.
 • Adress om du registrerade självmant och frivilligt uppger dessa i applikation och på hemsida.
 • E-postadress om du registrerade självmant och frivilligt uppger dessa i applikation och på hemsida.
 • Faxnummer om du registrerade självmant och frivilligt uppger dessa i applikation och på hemsida.
 • Ålder om du registrerade självmant och frivilligt uppger dessa i applikation och på hemsida.
 • Födelsedatum om du registrerade självmant och frivilligt uppger dessa i applikation och på hemsida.
 • Kön om du registrerade självmant och frivilligt uppger dessa i applikation och på hemsida.
 • Titel om du registrerade självmant och frivilligt uppger dessa i applikation och på hemsida.
 • Användarnamn om du registrerade självmant och frivilligt uppger dessa i applikation och på hemsida.
 • Fotografier om du registrerade självmant och frivilligt uppger dessa i applikation och på hemsida.
 • Betalkortsnummer, kreditkortsnummer och andra bankrelaterade uppgifter i applikation och på hemsida.
 • Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger i applikation och på hemsida.


4. Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?
Vi inhämtar ditt samtycke innan vi börjar behandla dina personuppgifter. Du samtycker till behandling genom att acceptera våra allmänna villkor. När du samtycker till våra allmänna villkor samtycker du också till att vi behandlar dina personuppgifter.
Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.
 
5. Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt i applikation och på hemsida
 • Uppgifter som registreras när du laddar ner vår applikation
 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
 • Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till våra kurser, event eller seminarier
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
 • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss
 

6. Vilken information ger vi till dig?
När du registrerar dig för första gången får du information om att vi lånar dina personuppgifter under 48 timmar, du får också information om vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa. Du kommer också att bli informerad om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter.
För att få tillgång till din personliga information som finns lagrad hos oss, krävs det att du begär detta skriftligen genom att skriva till e-postadressen eller postadressen som visas här nedan. Du kan vanligtvis få tillgång till din personliga information för att korrigera, ändra eller ta bort den informationen som är inkorrekt, förutom i följande fall:
Om det skulle innebära att tillgången till din personliga information skulle kunna avslöja andras personliga information;
Om tillgång till informationen skulle avslöja sekretessbelagd information om MazeRate’s eller dess kunders affärsverksamhet.
Om bördan, eller kostnaden för att ge tillgång skulle vara oproportionerlig i förhållande till risken för din integritet i det aktuella fallet.
 
Vi kommer sträva efter att ge tillgång till den begärda personliga informationen inom 30 dagar från att
vi mottagit din förfrågan. Om vi inte kan tillmötesgå din begäran kommer vi tillhandahålla en skriftlig
förklaring till varför vi varit tvungna att neka dig tillgång till informationen.

7. Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?
Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter. Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet. Vi har flera policyer för IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert. Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.
 
8. När lämnar vi ut dina personuppgifter?
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

9. Ansvar
MazeRate AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.
 
10. Hur du kontaktar oss?
Frågor om den här policyn, klagomål som riktar sig mot hur vi arbetar och vid nekad tillgång till personlig information ska skickas till vår integritetsansvarige tjänsteman på MazeRate AB genom att maila support@mazerate.com eller skriftligen med posten till
 
MazeRate AB
Stenbackevägen 6
702 25 Örebro
Sverige
 
Alla klagomål kommer utredas och vi kommer att försöka tillmötesgå dem som vi anser vara rättfärdigade. Vid behov kommer vi ändra våra policys och processer för att säkerställa att andra individer inte ska behöva uppleva samma problem.