MazeRate logo

ALLMÄNNA VILLKOR

Följande allmänna villkor har uppdaterats 15 maj 2018 för MazeRate AB.

1. Inledning
Tack för att du har valt MazeRate ("MazeRate", "vi", "oss", "vår"). Genom att du registrerar dig för eller på annat sätt använder MazeRate-tjänsten, webbplatser och programvaror (tillsammans kallade " MazeRate-tjänsten" eller bara "Tjänsten"), eller ta del av något innehåll eller material som görs tillgängligt av MazeRate via Tjänsten (kallat "Innehållet") så ingår du ett bindande avtal med det MazeRate-bolag som anges längst ned i detta dokument. MazeRate-tjänsten inkluderar även MazeRate’s varumärken såsom: "Build your brand", "Outside the box" och "iAM".
MazeRate-tjänsten innehåller sociala och interaktiva funktioner. För att du ska kunna använda MazeRate-tjänsten behöver flera tekniska krav vara uppfyllda.
Ditt avtal med oss innefattar dessa Användningsvillkor ("Villkoren") och vår Integritetspolicy. Villkoren, Integritetspolicyn och eventuella ytterligare villkor som du godkänner, i enlighet med vad som anges i avsnittet "20. Fullständigt avtal", kallas gemensamt "Avtalen". Om du vill gå igenom villkoren i Avtalen kan du hitta den gällande versionen av Avtalen på MazeRate’s webbplats. Du bekräftar att du har läst och förstått Avtalen, accepterar Avtalen, och samtycker till att vara bunden av dem. Om du inte är beredd att vara bunden av (eller inte kan uppfylla) Avtalen, kan du inte använda MazeRate-tjänsten eller ta del av något Innehåll.
Vänligen läs Avtalen noga. De innehåller viktig information om MazeRate-tjänsterna som tillhandahålls dig och om eventuella betalningar, skatter och avgifter som vi fakturerar dig. Avtalen innefattar information om framtida ändringar av Avtalen, exportkontroll, automatiska förnyelser, ansvarsbegränsningar, information om integritetsskydd, avstående från grupptalan, och tvistlösning genom skiljeförfarande istället för i domstol.
All information som du anger under registreringen kan korrigeras under registreringsprocessen genom att återvända till de tidigare sidorna och korrigera felaktiga uppgifter.
För att kunna använda MazeRate-tjänsten och få tillgång till Innehållet, måste du (1) vara 18 år eller äldre, eller vara 16 år eller äldre och ha din förälders eller annan vårdnadshavares samtycke till Avtalen (med undantag för vad som anges i tabellen nedan), (2) ha rätt att ingå ett bindande avtal med oss och inte vara förhindrad från att göra det under några tillämpliga lagar, och (3) vara bosatt i ett land där Tjänsten är tillgänglig. Du lovar också att all information som du skickar till MazeRate i samband med registreringen är sann, korrekt och fullständig och du åtar dig att se till att den fortsätter att vara det.

2. Ändringar av Avtalen
Från tid till annan kan vi, efter eget fritt val, komma att göra ändringar av Avtalen. När vi gör väsentliga ändringar av Avtalen ger vi dig ett tydligt meddelande som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, t.ex. genom att visa ett tydligt meddelande inom Tjänsten eller genom att skicka e-post till dig. I vissa fall kommer vi att meddela dig i förväg, och din fortsatta användning av Tjänsten efter att ändringarna har gjorts kommer att utgöra ditt godkännande avvändringarna. Därför ber vi dig vänligen att läsa alla sådana meddelanden noggrant. Om du inte vill fortsätta att använda Tjänsten enligt den nya versionen av Avtalen kan du säga upp Avtalen genom att kontakta oss via Kundtjänsts kontaktformulär.

3. Användning av MazeRate
Här är lite information om alla de sätt som du kan använda MazeRate.
3.1. Våra Tjänster & Betalda Abonnemang
MazeRate tillhandahåller en ny tids social plattform som erbjuder ett urval av tjänster och innehåll. Vissa MazeRate-tjänster tillhandahålls till dig gratis. Andra MazeRate-tjänster kräver betalning innan du kan använda dem. De MazeRate-tjänster som kan nås efter betalning kallas för närvarande "MazeRate Premium" och den "Obegränsade Tjänsten" (kallas gemensamt "Maze120"). MazeRate-tjänsten som inte kräver betalning kallas för närvarande "Maze10". Du kan läsa mer om våra tjänster genom att besöka vår webbplats.
Det är inte säkert att den Obegränsade Tjänsten är tillgänglig för alla användare. Vi kommer att förklara vilka tjänster som är tillgängliga för dig när du registrerar dig för tjänsterna. Om du säger upp ditt abonnemang på den Obegränsade Tjänsten, eller om ditt abonnemang på den Obegränsade Tjänsten avbryts (till exempel om du ändrar din betalningsinformation), är det inte säkert att du kan abonnera på den Obegränsade Tjänsten igen. Observera att den Obegränsade Tjänsten kan komma att avbrytas i framtiden, i vilket fall du inte längre kommer att debiteras för Tjänsten.
3.2. Koder och andra förbetalda erbjudanden
Om du har köpt eller fått en kod, ett presentkort, ett förbetalt erbjudande eller något annat erbjudande som tillhandahållits eller sålts av eller på uppdrag av MazeRate och som ger till tillgång till ett Betalt Abonnemang ("Kod"), kan du komma att uppmärksammas om att särskilda villkor gäller för Koden, vilka även kan omfatta villkor för din tillgång till Tjänsten, och du samtycker till att följa alla sådana särskilda villkor.
3.3. Prova på-abonnemang
Då och då kan vi, eller andra å våra vägnar, erbjuda prova på-varianter av Betalda Abonnemang för en viss tid, utan krav på betalning eller till reducerat pris (ett "Prova på-abonnemang). MazeRate förbehåller sig rätten att helt efter eget gottfinnande avgöra din rätt till ett Prova på-abonnemang och, med förbehåll för tillämpliga lagar, att dra tillbaka eller ändra ett Prova på-abonnemang när som helst utan förvarning och utan ansvar, i största utsträckning som tillåts enligt lag.
För vissa Prova på-abonnemang kommer vi kräva att du lämnar dina betalningsuppgifter för att starta Prova på-abonnemanget. När sådana Prova på-abonnemang upphör kan vi komma att automatiskt börja debitera dig för det tillämpliga betalda abonnemanget från och med första dagen efter Prova på-abonnemangets upphörande, på en återkommande månadsbasis.
Genom att uppge dina betalningsuppgifter i samband med tecknandet av Prova på-abonnemang så accepterar du att vi debiterar denna avgift med användning av uppgivna betalningsuppgifter. Om du inte vill ha denna avgift så måste du säga upp det aktuella betalda abonnemanget genom ditt MazeRate-kontos abonnemangssida eller avsluta ditt MazeRate-konto innan Prova på-abonnemang. Om du fortsättningsvis inte vill debiteras på ett återkommande månadsabonnemang, så måste du säga upp det aktuella betalda abonnemanget genom ditt MazeRate-kontos abonnemangssida innan den aktuella betalningsperioden tar slut. Betalda abonnemang kan inte sägas
upp före utgången av den period som du redan har betalat för, och med undantag för vad som uttryckligen anges i dessa villkor så kommer MazeRate inte att återbetala avgifter som du redan har betalat. I avsnittet "10. Begränsningar i och ändringar av Tjänsten" anges ytterligare villkor för uppsägning av ditt betalda abonnemang.

4. Rättigheter vi ger dig
MazeRate-tjänsten och Innehållet tillhör MazeRate eller MazeRate’s licensgivare. Vi ger dig en begränsad, icke-exklusiv, återkallelig licens att använda MazeRate-tjänsten och en begränsad, icke-exklusiv, återkallelig licens att använda Innehållet för personliga, icke-kommersiella underhållningssyften (kallad "Licensen"). Denna Licens ska förbli i kraft tills dess att den sägs upp av dig eller MazeRate. Du lovar och accepterar att du använder Innehållet för användning i dina egna personliga, icke-kommersiella, underhållningssyften och att du inte kommer att vidareförmedla eller överföra MazeRate-tjänsten eller Innehållet.
MazeRate’s programvara och Innehållet licensieras, och säljs inte, till dig, och MazeRate och dess licensgivare behåller äganderätten till alla kopior av MazeRate’s programvara och Innehåll även efter installationen på dina persondatorer, mobiltelefoner, surfplattor och/eller andra relevanta enheter ("Enheter").
Alla MazeRate’s varumärken, servicemärken, firmor, logotyper, domännamn och andra kännetecken för MazeRate’s varumärke ("MazeRate’s Kännetecken") tillhör enbart MazeRate eller dess licensgivare. Avtalen ger dig inte några rättigheter att använda något av MazeRate’s Kännetecken, varken för kommersiellt eller icke-kommersiellt bruk.
Du samtycker till att följa våra Användarriktlinjer och att inte använda MazeRate-tjänsten, Innehållet, eller någon del därav på något sätt som inte uttryckligen tillåts enligt Avtalen. Med undantag för de rättigheter som uttryckligen har beviljats dig i Avtalen ger MazeRate dig ingen rätt till, äganderätt till eller anspråk avseende MazeRate-tjänsten eller Innehållet.
Programvara som tillhandahålls av en tredje part (till exempel programvara med öppen källkod) som ingår i MazeRate-tjänsten licensieras till dig antingen under Avtalen eller under licensvillkoren för den relevanta tredje parts-programkomponenten som finns att tillgå under "Hjälp" eller "Inställningar" i vår desktop-klient och mobila klient och/eller på vår webbplats.

5. Tredjepartsapplikationer
MazeRate-tjänsten är integrerad med applikationer, webbplatser och tjänster från tredje parter ("Tredjepartsapplikationer"), i syfte att göra innehåll, produkter och/eller tjänster tillgängliga för dig. Dessa Tredjepartsapplikationer kan ha egna användningsvillkor och integritetspolicyer och din användning av dessa Tredjepartsapplikationer styrs av och är föremål för sådana villkor och integritetspolicyer. Du förstår och accepterar att MazeRate inte står bakom och inte ansvarar för beteenden, funktioner eller innehåll i någon Tredjepartsapplikation eller för någon transaktion som du eventuellt ingår med tillhandahållaren av sådana Tredjepartsapplikationer.

6. Användargenererat innehåll
MazeRate-användare kan publicera, ladda upp och/eller bidra med ("posta") innehåll till Tjänsten (som till exempel kan inkludera film, bilder, text, meddelanden, information, sammanställningar och/eller andra typer av innehåll) ("Användarinnehåll"). För undvikande av missförstånd
innefattar "Användarinnehåll" sådant innehåll som publiceras på MazeRate’s Support Community och varje annan del av MazeRate-tjänsten.
Du lovar, med avseende på allt Användarinnehåll som du postar på MazeRate, (1) att du har rätt att publicera sådant Användarinnehåll och (2) att sådant Användarinnehåll, eller MazeRate’s användning av sådant Användarinnehåll enligt Avtalen, inte bryter mot Avtalen, tillämplig lag eller immateriella rättigheter (inklusive men inte begränsat till upphovsrätt), publiceringsrätt, rättigheter kopplade till personers namn, musik, film, bild eller identitet eller andra rättigheter tillhörande en tredje part, eller antyder att MazeRate eller någon artist, något band, något skivbolag, någon enhet eller individ skulle ha anknytning till eller stå bakom dig eller ditt Användarinnehåll, såvida du inte har fått ett uttryckligt, skriftligt samtycke från en sådan enhet eller individ.
MazeRate kan, men har ingen skyldighet att, övervaka, granska eller redigera Användarinnehåll. I samtliga fall förbehåller sig MazeRate rätten att ta bort eller inaktivera tillgång till något Användarinnehåll oavsett anledning, innefattande men inte begränsat till Användarinnehåll som enligt MazeRate’s eget gottfinnande bryter mot Avtalen. MazeRate kan vidta dessa åtgärder utan föregående meddelande till dig eller någon tredje part. Vi har rätt att ta bort eller inaktivera tillgång till Användarinnehåll helt efter vårt eget gottfinnande och vi lovar inte att ta bort eller inaktivera tillgång till något specifikt Användarinnehåll.
Du är ensam ansvarig för allt Användarinnehåll som du postar. MazeRate ansvarar inte för Användarinnehåll och står inte heller bakom någon åsikt som finns i något Användarinnehåll. Du accepterar att om någon väcker talan mot MazeRate relaterat till användarinnehåll som du har postat ska du ersätta och hålla MazeRate skadelöst från alla skador, förluster, kostnader av alla slag (inklusive rimliga kostnader för juridiskt ombud) till följd av sådant krav, så långt som är tillåtet enligt lokal lag.

7. Rättigheter du ger oss
Som ersättning för de rättigheter som beviljas dig under Avtalen ger du oss rätt att (1) låta MazeRate-tjänsten använda processorn, bandbredden och lagringshårdvaran på din Enhet för att underlätta tillhandahållandet av Tjänsten, (2) leverera annonser och annan information till dig och (3) låta våra samarbetspartners göra detsamma. I varje del av MazeRate-tjänsten kan Innehållet som du tar del av, inklusive dess urval och placering, påverkas av affärsmässiga överväganden, inklusive avtal med tredje part. Visst Innehåll som har licensierats eller levererats till MazeRate (t.ex. podcasts) kan innehålla reklam som en del av Innehållet.
I sådana fall tillgängliggör MazeRate sådant Innehåll oförändrat.
Du bekräftar att om du ger MazeRate feedback, idéer eller förslag i samband med MazeRate-tjänsten eller Innehåll ("Feedback") är din Feedback inte konfidentiell och du godkänner att MazeRate kan använda denna Feedback utan begränsningar och utan betalning till dig. Feedback anses vara en typ av Användarinnehåll.
Du ger MazeRate en icke-exklusiv, överlåtbar, underlicensierbar, royaltyfri, evig (eller, i jurisdiktioner där detta inte är tillåtet, för en period som motsvarar den tid som Avtalen gäller plus tjugo (20) år), oåterkallelig, fullt betald, global licens att använda, reproducera, göra tillgänglig för allmänheten (t.ex. utföra eller visa), publicera, översätta, modifiera, skapa andrahandsverk av, och distribuera allt ditt Användarinnehåll i samband med Tjänsten med användning av alla slags medier, såväl ensamt som i kombination med annat innehåll eller material, på alla möjliga sätt och med alla möjliga medel, metoder eller teknologier, oavsett om de nu är kända eller hädanefter skapade. Med undantag för de rättigheter som uttryckligen beviljas häri behåller du äganderätten till alla rättigheter, inklusive immateriella rättigheter, till Användarinnehållet. I förekommande fall och i den mån det är tillåtet enligt tillämplig lag, accepterar du även att du avstår från samtliga "ideella rättigheter" (eller motsvarande enligt tillämplig lag), såsom din rätt att identifieras som upphovsman till något Användarinnehåll, inklusive Feedback, och din rätt att invända mot kränkande användning av sådant Användarinnehåll.

8. Användarriktlinjer
MazeRate respekterar immateriella rättigheter och förväntar sig att du gör detsamma. Vi har etablerat några grundregler som du behöver följa när du använder Tjänsten, för att se till MazeRate fortsätter att vara en trevlig tjänst för alla. Vänligen följ dessa regler och uppmuntra andra användare att göra detsamma. Följande aktiviteter är inte tillåtna, på någon som helst grund:

 • att kopiera, vidareförmedla, reproducera, "rippa", spela in, överföra, uppföra eller visa för allmänheten, sända, eller göra någon del av MazeRate-tjänsten eller Innehållet tillgänglig för allmänheten, eller på annat sätt använda MazeRate-tjänsten eller Innehållet på något sätt som inte är uttryckligen tillåtet enligt Avtalen eller tillämplig lag, eller som annars gör intrång i immateriella rättigheter (t.ex. upphovsrätten) i MazeRate-tjänsten eller Innehållet eller någon del av dessa,
 • att använda MazeRate-tjänsten för att importera eller kopiera lokala filer som du inte har laglig rätt att importera eller kopiera på detta sätt,
 • att överföra kopior av cachat Innehåll från en auktoriserad Enhet till någon annan Enhet på något sätt,
 • att utföra reverse engineering (omvänd ingenjörskonst), dekompilera (rekonstruktion av källkod), demontera, modifiera, eller att skapa andrahandsverk baserat på MazeRate-tjänsten, Innehållet eller någon del därav, såvida detta inte är tillåtet enligt tillämplig lag,

att kringgå någon teknik som används av MazeRate, dess licensgivare, eller tredje part för att skydda Innehållet eller Tjänsten,

 • att sälja, hyra ut, underlicensiera eller leasa ut någon del av MazeRate-tjänsten eller Innehållet,
 • att kringgå eventuella territoriella begränsningar som tillämpas av MazeRate eller dess licensgivare,
 • att artificiellt öka antalet spelningar eller på annat sätt manipulera Tjänsterna med hjälp av ett script eller annan automatiserad process,
 • att ta bort eller ändra något meddelande om upphovsrätt, varumärke eller andra immateriella rättigheter som finns i eller som tillhandahålls via MazeRate-tjänsten (innefattande då detta sker i syfte att dölja eller ändra några indikationer avseende ägande eller källan till något Innehåll),
 • att ge ditt lösenord till någon annan person eller använda någon annan persons användarnamn och lösenord,
 • att använda "crawlers" även kallad "spiders" (datorprogram som automatiskt hämtar webbsidor från webben) på MazeRate-tjänsten eller annars använda automatiserade metoder (inklusive s.k. "bots" (datorprogram som konstruerats för att automatiskt genomföra operationer), "scrapers" (webbplatser som kopierar andra webbplatser) för att samla in information från MazeRate, eller
 • att sälja ett användarkonto eller spellista, eller annars acceptera någon ersättning, ekonomisk eller annan, för att påverka namnet på ett konto eller spellista eller innehållet på ett konto eller en spellista.

Vänligen respektera MazeRate, ägarna av Innehållet och andra användare av MazeRate-tjänsten. Delta inte i någon aktivitet, posta inte något
Användarinnehåll och registrera och/eller använd inte ett användarnamn, som utgör eller innehåller material som:

 • är stötande, kränkande, nedsättande, pornografiskt, hotfullt eller obscent,
 • är olagligt, eller är avsett att främja eller begå en olaglig handling av något slag, inklusive men inte begränsat till kränkningar av immateriella rättigheter, rätten till skydd för privatliv och personuppgifter, eller MazeRate’s eller en tredje parts äganderätt,
 • innehåller ditt lösenord eller avsiktligt innehåller någon annan användares lösenord eller avsiktligt innehåller tredje parts personuppgifter eller är avsett att få tag på sådana personuppgifter,
 • inkluderar skadligt innehåll såsom malware, trojaner eller virus, eller på annat sätt stör någon användares tillgång till Tjänsten,
 • syftar till att trakassera eller mobba andra användare, eller faktiskt gör det,
 • innebär att du utger dig för att vara, eller ha en anknytning till, en annan användare, person eller enhet, eller som annars är bedräglig, osann, vilseledande eller missvisande,
 • använder automatiska metoder för att på konstgjord väg främja innehåll,
 • innefattar överföring av oombedda massmail eller andra former av spam, skräppost, kedjebrev eller liknande, inklusive genom MazeRate’s inkorg,
 • innefattar kommersiella aktiviteter eller säljaktiviteter, såsom reklam, kampanjer, tävlingar, utlottningar eller pyramidspel, som inte uttryckligen är godkända av MazeRate,
 • länkar till, refererar till, eller på annat sätt marknadsför kommersiella produkter eller tjänster, annat än med MazeRate’s uttryckliga godkännande,
 • stör eller på annat sätt negativt påverkar MazeRate-tjänsten, eller annars manipulerar, gör intrång i eller försöker att sondera, skanna eller testa för sårbarheter i Tjänsten eller MazeRate’s datorsystem, nätverk, regler för användning, eller någon av MazeRate’s säkerhetskomponenter, autentiseringsåtgärder eller andra skyddsåtgärder som gäller för Tjänsten, Innehållet eller någon del därav, eller står i strid med Avtalen, enligt MazeRate’s bedömning.

Du bekräftar och godkänner att om du postar sådant Användarinnehåll kan vi med omedelbar verkan komma att avsluta eller stänga ned ditt MazeRate-konto. Du godkänner även att MazeRate efter eget gottfinnande kan komma att återta ditt användarnamn.
Var noggrann med att göra genomtänkta val när du använder MazeRate-tjänsten och när du delar information i Tjänsten. MazeRate-tjänsten inkluderar sociala och interaktiva funktioner, inklusive möjligheten att posta Användarinnehåll, dela innehåll och göra viss information om dig allmänt tillgänglig. Kom ihåg att information som du har delat eller som är allmänt tillgänglig kan komma att användas och delas vidare av andra användare på MazeRate eller på webben, så använd MazeRate försiktigt och var uppmärksam på dina kontoinställningar. MazeRate har inget ansvar för dina val att posta material på Tjänsten.
Ditt lösenord skyddar ditt användarkonto och du är ensam ansvarig för att hålla ditt lösenord hemligt och säkert. Du förstår att du är ansvarig för all användning av ditt användarnamn och lösenord på Tjänsten. Om ditt användarnamn eller lösenord försvinner eller blir stulet, eller om du tror att en tredje part obehörigen har fått åtkomst till ditt konto, vänligen meddela oss omedelbart och ändra ditt lösenord så snart som möjligt.

9. Intrång och anmälan av Användarinnehåll
MazeRate respekterar innehavare av immateriella rättigheter och deras rättigheter. Om du tror att något Innehåll gör intrång på dina immateriella rättigheter eller andra rättigheter, se MazeRate’s upphovsrättspolicy. Om en upphovsrättsinnehavare meddelar MazeRate att något Innehåll gör intrång i en upphovsrätt, kan MazeRate helt efter eget gottfinnande vidta åtgärder utan att först meddela den som tillhandahåller Innehållet. Om tillhandahållaren anser att innehållet inte gör intrång, kan leverantören skicka en motanmälan till MazeRate med en begäran att återställa det borttagna innehållet.
Om du tycker att något Innehåll inte överensstämmer med våra Användarriktlinjer, vänligen fyll i vårt meddelandeformulär.

10. Begränsningar i och ändringar av Tjänsten
MazeRate kommer att göra rimliga ansträngningar för att se till att MazeRate-tjänsten är möjlig att använda. Från tid till annan kan vissa tekniska komplikationer eller underhåll dock resultera i tillfälliga avbrott. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag förbehåller MazeRate sig rätten att, med jämna mellanrum och när som helst, ändra eller avbryta, tillfälligt eller permanent, funktioner och egenskaper i MazeRate-tjänsten, med eller utan förvarning, allt utan något ansvar gentemot dig, utom där det är förbjudet enligt lag, för varje avbrott, ändring eller upphörande av MazeRate-tjänsten eller någon funktion eller egenskap därav. Oavsett det föregående gäller att om du i förväg har betalat för Betalda Abonnemang som MazeRate permanent avslutar innan utgången av den Förbetalda Perioden (enligt definitionen i avsnittet Betalningar, uppsägning och ångerrätt), kommer MazeRate återbetala dig de avgifter du betalat för den Förbetalda Perioden efter sådant permanent avslutande. Du förstår, godkänner och accepterar att MazeRate inte har någon skyldighet att underhålla, tillhandahålla support för, uppgradera eller uppdatera Tjänsten, eller att tillhandahålla allt eller något specifikt innehåll via Tjänsten. Detta avsnitt kommer att äga tillämpning i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag. MazeRate och/eller ägarna av något Innehåll kan, då och då, ta bort sådant Innehåll utan föregående meddelande, i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag.

11. Märkeskonton
Om du upprättar ett MazeRate-konto på uppdrag av ett företag, en organisation, en enhet eller ett varumärke eller annat kännetecken (ett "Märke" och avseende ett sådant konto "Märkeskonto"), gäller termerna "du" och "din", som används i Avtalen, både dig och Märket, när tillämpligt.
Om du öppnar ett Märkeskonto garanterar och försäkrar du att du är behörig att bevilja alla tillstånd och licenser som finns i Avtalen och att binda Märket under Avtalen.
11.1. Följare
Märket kan bara följa användare som först följer Märket, och Märket får inte vidta några åtgärder som antyder att den följda användaren stödjer eller har ett visst förhållande till Märket, om inte Märket särskilt har fått rätt att antyda något sådant stöd. På MazeRate’s begäran, efter eget gottfinnande, måste ett Märke sluta följa en användare.
11.2. Film
Märket får inte strömma media.
11.3. Lyssning
Märket får inte strömma media.
11.4. Meddelanden
Märket får bara skicka meddelanden till användare som först skickar meddelanden till Märket.
11.5. Märkets delning
Märket får inte skapa eller dela några MazeRate-listor, vare sig inom MazeRate-tjänsten eller någon annanstans, som antyder att en användare eller annan part står bakom eller har ett visst förhållande till Märket, om inte Märket särskilt har fått rätt att antyda något sådant stöd. Märken bör ta del av MazeRate’s Riktlinjer för Märkens användarlistor.

12. MazeRate’s Suppor
MazeRate’s Support är en plats för diskussioner och utbyte av information, tips och annat material med anknytning till MazeRate-tjänsten. För att kunna använda MazeRate’s Support måste du (1) ha ett befintligt MazeRate-konto och (2) autentisera ditt MazeRate-konto för användning på MazeRate Support (ett " MazeRate Supportkonto").
Instruktioner för att skapa ett MazeRate Supportkonto finns på MazeRate Support registreringssida. Förutom Avtalen åtar du dig att följa MazeRate’s Riktlinjer för Support, som kommer att presenteras för dig vid registreringen ("Riktlinjer för Support") när du använder MazeRate’s Support. Om du inte accepterar Avtalen eller Riktlinjerna för Support kan du inte använda MazeRate’s Support.

12.1. MazeRate Supportkonton
Genom att skapa ett MazeRate Supportkonto bekräftar du att all registreringsinformation som du lämnar till MazeRate är sann, korrekt och fullständig och att du kommer fortlöpande uppdatera sådan information för att hålla den aktuell. Det är strängt förbjudet att inkludera information i din profil som antyder att du är anställd av MazeRate eller en moderator eller att annars uppträda som en sådan anställd eller en moderator när du använder MazeRate’s Support. Du bekräftar och godkänner också att MazeRate kan ta bort eller ta tillbaka ditt användarnamn när som helst om MazeRate, helt efter eget gottfinnande, anser att det är lämpligt.
12.2. Ingen officiell support
Inget Användarinnehåll eller annat innehåll som publiceras av MazeRate’s anställda, moderatorer och/eller representanter på MazeRate’s Support ska tolkas som officiell support från MazeRate. För mer information om officiell support, se avsnittet Kundtjänst. Allt innehåll som tillhandahålls eller görs tillgängligt för dig på MazeRate’s Support av MazeRate’s anställda, moderatorer och/eller representanter tillhandahålls "i befintligt skick" utan garantier av något slag.
Du bekräftar att åsikter som uttrycks i Användarinnehåll på MazeRate’s Support endast tillhör de som bidrar med sådant Användarinnehåll och att de inte återspeglar MazeRate’s åsikter eller policyer eller åsikter eller policyer hos någon av dess befattningshavare, aktieägare, anställda, agenter, ledning, dotterbolag, koncernbolag, leverantörer eller licensgivare.
12.3. Belöningsprogram
MazeRate’s Support har ett belöningsprogram som innebär att MazeRate, efter eget gottfinnande, kan komma att belöna användare baserat på mängden "iAM" (positiv återkoppling) som användaren mottagit eller baserat på kvaliteten av användarens svar. Du samtycker till att bara ge iAM’s till andra användare (och inte till dig själv) och endast när det är förtjänt, samt till att avstå från alla försök att manipulera belöningsprogrammet, till exempel genom att skapa flera konton eller artificiella svar. Du bekräftar att MazeRate’s beslut avseende belöningar är vara slutgiltiga och bindande.

13. Kundtjänst
För att få hjälp med kontorelaterade och betalningsrelaterade frågor ("Kundtjänstärenden"), vänligen skicka en förfrågan till vår kundtjänst med hjälp av Kundtjänsts kontaktformulär, som finns under avsnittet "Om Oss" på vår webbplats. Vi kommer att göra rimliga ansträngningar för att svara på alla Kundtjänstärenden inom rimlig tid, men vi lämnar inga garantier av något slag att eventuella Kundtjänstärenden kommer att besvaras inom en viss tid och/eller att vi kommer att kunna ge tillfredsställande svar på sådana frågor.

14. Exportkontroll
MazeRate’s produkter kan komma bli föremål för amerikanska export- och återexportlagar och föreskrifter eller liknande lagar i andra jurisdiktioner, däribland Export Administration Regulations ("EAR") som upprätthålls av USA:s Department of Commerce, handels- och ekonomiska sanktioner som upprätthålls av Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control ("OFAC") i USA, och International Traffic in Arms Regulations ("ITAR") som upprätthålls av USA:s Department of State. Du garanterar att du (1) inte befinner dig i Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan eller Syrien, och (2) inte är en nekad part enligt de föreskrifter som anges ovan.
Du samtycker till att följa alla tillämpliga export- och återexportlagar och -förordningar, inklusive EAR, handels- och ekonomiska sanktioner som upprätthålls av OFAC, och ITAR. Specifikt godkänner du att du inte får – direkt eller indirekt – sälja, exportera, vidareexportera, överföra, leda om eller på annat sätt förfoga över några produkter, programvaror eller någon teknologi (inklusive produkter som härrör från eller är baserade på sådan teknologi) från MazeRate under Avtalen till någon destination, enhet eller person i den mån det är förbjudet enligt tillämpliga lagar eller föreskrifter i USA eller någon annan jurisdiktion utan att i förhand ha erhållit tillstånd från de behöriga myndigheterna, i enlighet med vad som krävs enligt dessa lagar och föreskrifter. Denna exportkontrollklausul ska fortsätta att gälla även efter att Avtalen har sagts upp.

15. Betalningar, uppsägning och ångerrätt
Betalda Abonnemang kan köpas direkt från MazeRate eller genom en tredje part, såsom en mobiloperatör, antingen (1) genom att betala en månadsavgift, eller (2) genom förskottsbetalning som ger dig tillgång till MazeRate-tjänsten under en viss tidsperiod (den "Förbetalda Perioden"). Om du har köpt ett Betalt Abonnemang med hjälp av en Kod, kommer ditt Betalda Abonnemang automatiskt att upphöra vid slutet av den Förbetalda Perioden, eller när det förbetalda saldot inte räcker till för att betala för Tjänsten.
När du registrerar dig för ett Betalt Abonnemang, ett Prova på-abonnemang, eller en Kod online samtycker du till att få tillgång till Maze10 omedelbart. Om du är bosatt utanför Sverige och registrerar dig för ett Betalt Abonnemang eller en Kod online kan du ångra dig oavsett anledning och erhålla full återbetalning av alla avgifter som betalats inom fjorton (14) dagar från den dag då du registrerar dig för den aktuella tjänsten ("Ångerfristen"). Återbetalning kommer dock inte göras om du har använt MazeRate någon gång under Ångerfristen. Såvida inte ditt Betalda Abonnemang har köpts som en Förbetald Period kommer din betalning till MazeRate automatiskt att upprepas i slutet av abonnemangstiden, om du inte säger upp ditt Betalda Abonnemang via din abonnemangssida före utgången av innevarande abonnemangsperiod.
Uppsägningen börjar gälla dagen efter den sista dagen i den innevarande abonnemangsperioden, och du kommer att nedgraderas till Gratistjänsten.
Notera dock att om du avbryter din betalning eller säger upp ditt Betalda Abonnemang och/eller säger upp något av Avtalen (1) efter att du har använt MazeRate under Ångerfristen, eller (2) efter Ångerfristen (i förekommande fall), eller (3) före utgången av innevarande abonnemangsperiod, kommer vi inte att återbetala några abonnemangsavgifter som redan betalats till oss. Metoden för återbetalning beror på betalningsmetoden.
Om du vill få full återbetalning av alla avgifter som betalats innan Ångerfristen är över, måste du kontakta Kundtjänst.
Om du har köpt ditt Betalda Abonnemang genom en tredje part är ditt abonnemang föremål för villkoren i ditt avtal med den tredje parten (utöver dessa villkor). För att säga upp ditt abonnemang måste du göra uppsägningen direkt till den tredje parten.
MazeRate kan från tid till annan komma att ändra priset för Betalda Abonnemang, Förbetalda Perioder (för perioder som ännu inte har betalats) eller Koder, och kommer att kommunicera eventuella prisändringar till dig i förväg och, i förekommande fall, hur man accepterar dessa ändringar.
Prisändringar för Betalda Abonnemang träder i kraft i början av nästa abonnemangsperiod efter den dag då prisändringen skett. I den utsträckning det är tillåtet enligt lokal lag accepterar du det nya priset genom att fortsätta att använda MazeRate-tjänsten efter det att prisändringen träder i kraft. Om du motsätter dig en prisändring har du rätt att avvisa ändringen genom att säga upp ditt abonnemang på MazeRate-tjänsten innan prisändringen träder i kraft. Vänligen se därför till att läsa alla sådana meddelanden om prisändringar noggrant.

16. Avtalstid och uppsägning
Avtalen kommer att fortsätta att gälla för dig tills de sägs upp av dig eller MazeRate. Du bekräftar och accepterar emellertid att den eviga licens som beviljas av dig med avseende på Användarinnehåll, inklusive återkoppling, är oåterkallelig och kommer därför att fortsätta gälla efter uppsägning av något av Avtalen, oavsett anledning. MazeRate har rätt att säga upp Avtalen eller stänga av din tillgång till MazeRate-tjänsten när som helst, inberäknat om du faktiskt har eller misstänks obehörigt ha använt MazeRate-tjänsten och/eller Innehåll, eller inte efterlevt Avtalen. Om du eller MazeRate säger upp Avtalen, eller om Spotify avbryter din tillgång till MazeRate-tjänsten, accepterar du att MazeRate, i den största utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, inte har något ansvar eller några förpliktelser gentemot dig och att MazeRate inte kommer att återbetala eventuella belopp som du redan har betalat. Om du vill veta hur du kan säga upp ditt MazeRate-konto, vänligen kontakta oss via Kundtjänsts kontaktformulär som finns på vår "Om Oss"-sida. Detta avsnitt kommer att äga tillämpning i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag. Du kan säga upp Avtalen när som helst.
Avsnitt 6, 7, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 och 24 häri, liksom alla andra delar av Avtalen som, antingen uttryckligen eller av sin natur, måste förbli i kraft även efter uppsägning av Avtalen, ska fortsätta att gälla efter uppsägning.

17. Garanti och friskrivning
Vi försöker att erbjuda den bästa tjänst vi kan, men du förstår och accepterar att MazeRate-tjänsten tillhandahålls "i befintligt skick" och "som tillgänglig", utan uttryckliga eller underförstådda garantier eller utfästelser om skick av något slag. Du använder MazeRate-tjänsten på egen risk. I största tillåtna utsträckning enligt tillämplig lag lämnar MazeRate och alla ägare av Innehållet inga utfästelser och friskriver sig från alla garantier om tillfredställande kvalitet, säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller icke-intrång. Varken MazeRate eller någon ägare av Innehåll garanterar att MazeRate-tjänsten är fri från skadlig programvara eller andra skadliga komponenter. MazeRate lämnar inte heller några utfästelser avseende, och garanterar inte, stödjer inte och tar inte något ansvar för eventuella tredjepartsapplikationer (eller dess Innehåll), användarinnehåll, eller någon annan produkt eller tjänst som marknadsförs eller erbjuds av tredje part i eller via MazeRate-tjänsten eller någon länkad webbplats, eller som visas i någon banner (webbannons) eller annan annons.
Du förstår och accepterar att MazeRate inte har något ansvar för någon transaktion mellan dig och tredjepartsleverantörer av tredjepartsapplikationer eller produkter eller tjänster som annonseras i eller genom MazeRate-tjänsten.
Som med alla köp av en produkt eller en tjänst genom alla slags medier eller miljöer bör du använda ditt omdöme och iaktta försiktighet när så krävs. Inga råd och ingen information som du fått från MazeRate, muntligen eller skriftligen, ska anses skapa någon garanti från MazeRate i detta avseende.
Vissa aspekter av detta avsnitt kanske inte gäller i vissa jurisdiktioner (begränsande rättsbefogenheter), om de inte är tillåtna enligt tillämplig lag. Vad som sägs i detta avsnitt påverkar inte dina lagstadgade rättigheter som konsument.

18. Begränsningar
I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag accepterar du att om du har problem med eller är missnöjd med MazeRate-tjänsten är dina rättigheter begränsade till att avinstallera all MazeRate-programvara och att sluta använda MazeRate-tjänsten. Eftersom MazeRate inte tar något ansvar för tredjepartsapplikationer eller innehållet i dessa och eftersom din relation med sådana tredjepartsapplikationer kan regleras i separata avtal med sådana tredje parter gäller, i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, att om du har problem med eller är missnöjd med tredjepartsapplikationer eller dess innehåll är dina rättigheter i relation till MazeRate begränsade till att avinstallera och/eller sluta använda sådana tredjepartsapplikationer.
I den största utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag ansvarar inte under några omständigheter MazeRate, dess befattningshavare, aktieägare, anställda, agenter, ledning, dotterbolag, koncernbolag, efterträdare, förvärvare, leverantörer eller licensgivare för (1) indirekta skador, särskilda skador, straffskadestånd, avskräckande skador, eller följdskador, (2) uteblivet nyttjande, förlust av data, verksamhet eller vinst (oavsett om den är direkt eller indirekt), i samtliga fall som följd av användning eller utebliven användning av MazeRate-tjänsten, tredjepartsapplikationer eller tredjepartsapplikationers innehåll, oavsett rättslig grund och oavsett om MazeRate har varnats om att dessa skador kan uppstå, och även om det innebär att det egentliga syftet med ett rättsmedel inte uppnås, eller (3) med avseende på samtliga anspråk som avser MazeRate-tjänsten, tredjepartsapplikationer eller tredjepartsapplikationers innehåll, för belopp som överstiger de belopp som du har betalat till MazeRate under föregående 12 månader i fråga, i den utsträckning som tillåts enligt lämplig lag.
Ingenting i Avtalen ska innebära en friskrivning från eller begränsning av MazeRate’s ansvar för bedrägeri, bedrägligt vilseledande, dödsfall eller personskada som orsakats av vårdslöshet, och, om det följer av tvingande tillämplig lag, grov vårdslöshet. Vissa aspekter av detta avsnitt kanske inte gäller i vissa jurisdiktioner, om de inte är tillåtna under tillämplig lag.

19. Tredje parts rättigheter
Du bekräftar och accepterar att Avtalen skapar rättigheter för ägarna av Innehållet och vissa distributörer (såsom leverantörer av handelsplattformar för applikationer), och att dessa har rätt att tillämpa Avtalen direkt mot dig. Med undantag för vad som anges i detta avsnitt är Avtalen inte avsedda att ge rättigheter till någon annan än dig och MazeRate, och i inget fall ska Avtalen skapa några tredjepartsberättiganden. Härutöver gäller att rätten att säga upp, häva eller samtycka till någon ändring, avstående från rättighet, eller förlikning under Avtalen inte kräver samtycke från någon annan person.
Om du har laddat ner Applikationen från Apple, Inc. ("Apple") App Store eller om du använder Applikationen på en iOS-enhet, bekräftar du att du har läst, förstått och samtycker till följande meddelande angående Apple.
Detta Avtal gäller endast mellan dig och MazeRate, inte med Apple, och Apple ansvarar inte för Tjänsten och dess innehåll. Apple har inte någon som helst skyldighet att tillhandahålla några som helst underhålls- och supporttjänster avseende Tjänsten. I händelse av ett fel på Tjänsten som innebär att någon tillämplig garanti inte uppfylls kan du meddela Apple och Apple kommer att återbetala den eventuella summa som du har köpt Applikationen för, och, i den maximala utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, har Apple ingen annan garantiskyldighet som helst med avseende på Tjänsten.
Apple ansvarar inte för att besvara eventuella krav från dig eller någon tredje part med avseende på Tjänsten eller ditt innehav och/eller din användning av Tjänsten, inklusive, men inte begränsat till: (1) anspråk med anledning av produktansvar, (2) anspråk att Tjänsten inte uppfyller något tillämpligt rättsligt krav eller myndighetskrav, och (3) anspråk som uppstår enligt konsumentskyddslag eller liknande lagstiftning. Apple tar inget ansvar för att utreda, försvara, förlika eller säkerställa ansvarsfrihet i händelse av någon tredje parts yrkande att Tjänsten och/eller ditt innehav och användning av Appen gör intrång i den tredje partens immateriella rättigheter. Du samtycker till att följa alla tillämpliga tredjepartsvillkor när du använder Tjänsten.
Apple och Apples dotterbolag är berättigade tredje parter under detta Avtal, och efter ditt godkännande av detta Avtal kommer Apple att ha rätt (och kommer att anses ha accepterat rätten) att tillämpa detta Avtal mot dig i egenskap av en berättigad tredje part under detta Avtal. Du garanterar och försäkrar härmed att (1) du inte befinner dig i ett land som är föremål för ett embargo utfärdat av USA:s regering, eller som har utsetts av USA:s regering som ett "terroriststödjande" land, och (2) att du inte finns med på någon av USA:s regerings listor överförbjudna eller begränsade parter.

20. Fullständigt avtal
Med undantag för vad som anges i detta avsnitt eller som uttryckligen överenskommits skriftligen mellan dig och MazeRate, utgör Avtalen alla villkor som överenskommits mellan dig och MazeRate, och ersätter alla tidigare avtal i förhållande till föremålet för dessa Avtal, oavsett om skriftliga eller muntliga.
Notera dock att andra aspekter av din användning av MazeRate-tjänsten kan styras av ytterligare avtal. Det kan till exempel innefatta tillgång till MazeRate-tjänsten som ett resultat av ett presentkort eller kostnadsfria eller rabatterade Prova på-abonnemang. När du får ett erbjudande för sådana aspekter av din användning kommer du att uppmärksammas om eventuella ytterligare avtal som gäller för erbjudandet, och du kan komma att ges möjlighet att godkänna ytterligare villkor. Några av dessa ytterligare villkor finns uppräknade på MazeRate’s
webbplats. I den mån det finns någon oförenlig motsägelse mellan eventuella ytterligare villkor och dessa Villkor, ska de ytterligare villkoren ges tolkningsföreträde.

21. Ogiltighet och avstående från rättigheter
Om inte annat anges i Avtalen gäller att ifall något villkor i Avtalen förklaras ogiltigt eller icke verkställbart av någon anledning eller i någon utsträckning ska en sådan ogiltighet eller bristande verkställbarhet inte på något sätt påverka övriga bestämmelser i Avtalen, eller innebära att övriga bestämmelser i Avtalen ska anses vara ogiltiga eller icke verkställbara, och tillämpningen av det villkoret ska verkställas i den utsträckning som lagen tillåter.
Om MazeRate eller någon berättigad tredje part underlåter att tillämpa Avtalen eller något villkor i Avtalen ska det inte innebära att MazeRate eller tillämplig berättigad tredje part ska anses ha avstått från sin rätt att göra det.

22. Överlåtelse
MazeRate har rätt att överlåta Avtalen eller någon del av dem och MazeRate har rätt att delegera vissa eller alla sina skyldigheter enligt Avtalen. Du får inte överlåta Avtalen eller någon del av dem och inte heller överföra eller underlicensiera dina rättigheter enligt Avtalen till någon tredje part.

23. Försäkran att hålla skadeslös
I den största utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag åtar du dig att ersätta och hålla MazeRate skadeslöst från och mot alla skador, förluster och kostnader av alla slag (inklusive rimliga kostnader och utgifter för juridiskt ombud) som uppstår med anledning av: (1) ditt brott mot detta Avtal, (2) något Användarinnehåll, (3) varje verksamhet du deltar i på eller genom MazeRate-tjänsten, och (4) ditt brott mot någon lag eller tredje parts rättighet.

24. Val av lag, obligatoriskt skiljeförfarande och forum
24.1.
Tillämplig lag och/eller forum
Såvida inte annat krävs enligt tvingande lag i en medlemsstat i Europeiska Unionen eller någon annan jurisdiktion ska lagen i den stat eller det land som anges nedan tillämpas på Avtalen (och eventuella utomobligatoriska tvister/anspråk som uppstår med anledning av eller i samband med dem), utan hänsyn till dess internationella privaträttsliga regler.
Du och MazeRate samtycker även till att de domstolar som listas nedan ska anses ha behörighet att lösa samtliga tvister, anspråk, eller kontroverser som uppstår i samband med Avtalen (och eventuella utomobligatoriska tvister/anspråk som uppstår med anledning av eller i samband med dem). I vissa fall kommer behörigheten att vara "Exklusiv", d.v.s. att inga andra länders domstolar ska ha behörighet att ta upp saken till prövning, i andra fall är behörigheten "Icke-exklusiv", vilket innebär att andra länders domstolar också kan ha behörighet. Detta indikeras också i diagrammet enligt följande ordning som listas nedan:
Land; Val av lag; Behörighet;

 • Polen och Italien; svensk lag Exklusiv; Domstolar i det lokala landet i fråga.
 • Turkiet; svensk lag Icke-exklusiv; Domstolar och andra dömande instanser i Republiken Turkiet.
 • Brasilien; brasiliansk lag Exklusiv; Statliga och federala domstolar i São Paulo, delstaten São Paulo, Brasilien.
 • Kanada; Provinsen Ontarios lag Exklusiv; Domstolar i Ontario, Kanada.
 • USA, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominikanska Republiken, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay och Peru; Kaliforniens lag, USA Exklusiv; Statliga och federala domstolar i San Francisco County, Kalifornien eller New York, NY.
 • Estland, Hongkong, Lettland och Litauen; svensk lag Icke-exklusiv; Domstolar i Sverige.
 • Spanien; spansk lag Exklusiv; Domstolar i konsumentens nuvarande hemvist i Spanien.
 • Alla övriga länder; svensk lag Exklusiv; Domstolar i Sverige.

MazeRate accepterar inte några uppförandekoder som obligatoriska i samband med de tjänster som tillhandahålls enligt dessa Avtal.
24.2. Friskrivning från grupptalan
Där detta är tillåtet enligt lämplig lag, är du och MazeRate överens om att var och en av er bara kan väcka anspråk mot den andre i enskild kapacitet, och inte som svarande eller gruppmedlem i en grupptalan.
24.3. Skiljeförfaranden
Om du har din hemvist i, är etablerad i, har kontor i eller har affärsverksamhet i en jurisdiktion där detta avsnitt 24.3. är verkställbart gäller följande obligatoriska bestämmelser angående skiljedomar för dig:
24.3.1. Tvistelösning och skiljeförfaranden
Du och MazeRate är överens om att eventuella tvister, anspråk eller kontroverser mellan dig och MazeRate som uppstår i samband med eller som på något sätt är relaterade till dessa Avtal eller till din relation med MazeRate som användare av Tjänsten (oavsett om det baseras på kontrakt, utomobligatorisk skada, lag, bedrägeri, vilseledande, eller någon annan rättslig grund och oavsett om anspråken uppstår under eller efter uppsägning av Avtalen) ska avgöras genom exklusivt, tvingande, individuellt skiljeförfarande. Skiljeförfarande är mer informellt än vid en rättegång i domstol. Ingen domare eller jury är med i ett skiljeförfarande och nämndens översyn i ett skiljeförfarande är begränsad. Rätten till insyn i den andra partens bevisning (genom s.k. "edition" eller "discovery") kan vara mer begränsad än i domstol.
Skiljemannen måste följa detta avtal och kan tilldela samma skadestånd och rättsmedel som en domstol (inklusive kostnader för juridiskt ombud), förutom att skiljemannen inte kan besluta om fastställelse eller förelägganden till fördel för någon annan än parterna i skiljeförfarandet. Denna skiljeförfarandebestämmelse ska fortsätta att gälla efter uppsägning av Avtalen.
24.3.2. Undantag
Oaktat klausul (24.3.1) ovan accepterar både du och MazeRate att ingenting häri ska anses utgöra ett avstående från, hinder för eller annars begränsa några av våra respektive rättigheter, vid någon tidpunkt, att (1) väcka individuell talan i en "smådomstol", (2) vidta rättsliga åtgärder genom tillämpliga federala, statliga eller lokala myndigheter när sådana åtgärder är tillgängliga, (3) söka förelägganden i domstol, eller (4) stämma i domstol för att rikta krav avseende intrång i immateriella rättigheter.
24.3.3. Skiljedomsregler
Antingen du eller vi kan inleda skiljedomsförfaranden. Ett skiljedomsförfarande mellan dig och MazeRate ska slutligt avgöras enligt vid tidpunkten gällande svensk Skiljedomstol av en eller flera skiljemän som utsetts i enlighet med svenska lagstadgade regler, med de ändringar som följer av dessa Avtal, och kommer att administreras av svensk Skiljedomstol.
Varje eventuellt skiljedomsförfarande ska genomföras på svenska och om inte annat krävs av en tvingande lag i en medlemsstat i Europeiska unionen eller någon annan jurisdiktion ska lagen i Sverige, tillämpas i skiljedomsförfarandet, utan hänsyn till dess internationella privaträttsliga regler.
24.3.4. Tid inom vilken krav måste ha framställts
Ett skiljedomsförfarande måste inledas genom att en part lämnar in en begäran om skiljedom inom ETT (1) ÅR efter den dag som parten som framställer krav först får kännedom om eller rimligen borde ha fått kännedom om den handling, den underlåtenhet, eller den brist som ger upphov till anspråket, och det ska inte finnas någon rätt att framställa ett anspråk som inte görs gällande inom denna tidsperiod. Om tillämplig lag förbjuder en ettårig tidsbegränsning för att hävda anspråk, måste ett anspråk framställas inom den kortaste tidsperiod som tillåts enligt tillämplig lag.
24.3.5. Meddelande; Process
En part som avser att inleda ett skiljeförfarande måste först skicka ett skriftligt meddelande om tvisten till den andra parten, genom rekommenderat brev, eller i händelse av att vi inte har din fysiska adress, genom e-post ("Meddelande"). MazeRate’s adress för meddelanden är: MazeRate, Att: juridik, Riagatan 33, 702 26, Örebro, Sverige.
Meddelandet måste (1) beskriva typen av anspråk och grunden för anspråket eller tvisten, och (2) ange det särskilda rättsmedel som begärs ("Krav"). Vi åtar oss att i god tro anstränga oss för att lösa tvisten direkt, men om vi inte når en överenskommelse inom 30 dagar efter det att Meddelandet mottagits, kan du eller MazeRate inleda ett skiljeförfarande. Under skiljeförfarandet ska eventuella belopp för erbjudande om förlikning som lämnats av dig eller MazeRate inte yppas för skiljemannen förrän efter det att skiljemannen slutligen avgjort tvisten, om så sker.
I händelse att tvisten slutligen avgörs genom skiljedom till din fördel, ska MazeRate betala dig det högsta beloppet av: (1) det belopp som beslutats av skiljemannen, om något, (2) det belopp som följer av MazeRate’s sista skriftliga förlikningsbelopp före skiljedomen, eller (3) 1 000,00 SEK.
Alla dokument och all information som röjs i samband med skiljeförfarandet ska hållas strikt konfidentiellt av mottagaren och får inte användas av mottagaren för något annat syfte än skiljeförfarandet eller verkställandet av skiljemannens beslut och avgörande, och får inte röjas annat än under sekretess till personer som behöver ta del av dessa för sådana ändamål, eller som krävs enligt tillämplig lag.
Med undantag för vad som krävs för att verkställa skiljemannens beslut och skiljedom ska varken du eller MazeRate göra något offentligt tillkännagivande eller lämna någon offentlig kommentar eller ge ursprung till någon publicitet om skiljeförfarandet, inklusive, men inte begränsat till, det faktum att parterna tvistar, förekomsten av skiljeförfarandet, eller någon information om skiljemannens beslut eller skiljedom.
24.3.6. Ändringar
I händelse av att MazeRate gör framtida ändringar av denna bestämmelse om skiljeförfarande (annat än en ändring av MazeRate’s adress för Meddelanden), kan du motsätta dig en sådan ändring genom att skicka ett skriftligt meddelande inom 30 dagar efter det att ändringen skett till MazeRate’s adress för Meddelanden, och i sådant fall kommer ditt MazeRate-konto omedelbart att avslutas och denna bestämmelse om skiljeförfarande, som var i kraft omedelbart före ändringarna du motsatte dig, kommer fortsätta gälla.
24.3.7. Verkställbarhet
Om friskrivningen från grupptalan i avsnitt 24.2. befinns inte vara verkställbar i ett skiljeförfarande eller om någon del av detta avsnitt 24.3. befinns vara ogiltig eller inte verkställbar, ska hela detta avsnitt 24.3. anses vara ogiltigt, och i sådant fall är parterna överens att vad som anges i avsnitt 24.1. om exklusiv behörighet och forum ska gälla för alla åtgärder som uppstår med anledning av eller i samband med Avtalen.

25. Kontakta oss
Om du har några frågor om MazeRate-tjänsten eller om Avtalen vänligen kontakta MazeRate’s kundtjänst genom att besöka avsnittet "Om Oss" på vår webbplats.
Om du är bosatt i Sverige kan du få Avtalen skickade till dig elektroniskt genom att skriva ett brev till oss med din e-postadress och en begäran om att få Avtalen till dig: MazeRate, Att: Support, Stenbackevägen 6, 702 25, Örebro, Sverige.
Dessutom kan du, via MazeRate’s Support per mail till support@mazerate.com lämna klagomål om tjänsten eller för att få ytterligare information om användningen av Tjänsten.

Tack för att du har läst våra Villkor. Vi hoppas att du får glädje av MazeRate!

MazeRate-bolag du ingår avtal med:

MazeRate AB
Stenbackevägen 6
702 25 Örebro
Sverige

Org.nr: 559130-2863 © MazeRate AB